Z początkiem bieżącego roku weszła w życie głośna ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, na mocy której m. in. adwokaci udzielają darmowych porad w punktach poradnictwa prowadzonych przez powiat. Miło nam poinformować, że w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania ustawy mieszkańcom Torunia pomagać będą również wspólnicy DGK Adwokaci, tj. adw. Mikołaj Drozdowski oraz wyżej podpisany. W miesiącach styczniu oraz marcu możecie się z nami skonsultować w punkcie przy ulicy Poznańskiej 52 w godzinach 9:00-13:00. W lutym będziemy natomiast pomagać w budynku mieszczącym się przy ul. Grudziądzkiej 126b w godzinach 8:00-12:00. W dni powszednie, we wskazanych godzinach i miejscach, jeden z nas zawsze będzie gotów do odpowiedzi na Wasze pytania.

 

Pamiętajcie jednak, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest uprawieniem przyznanym wszystkim obywatelom. Grupy osób, które mogą skorzystać z porady wymienione zostały w art. 4 ww. ustawy:

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub,

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.”

Zapraszamy!

Komentarze  

# Paweł 2016-02-10 10:51
Lektura Pańskiego, jakże interesującego artykułu, nasuwa mi pewne pytanie, o odpowiedź na które warto, jak sądzę uzupełnić wpis. Mianowicie, czy skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej jest w jakiś sposób limitowane ? Czy danej osobie w danym miesiącu (roku?) przysługuje uprawnienie do skorzystania x razy z porady i tylko x ? Czy też zainteresowany może tydzień w tydzień oblegać punkt poradnictwa (przy założeniu, że każdorazowo będzie starał się uzyskać pomocy z osobnej dziedziny)?

Pozdrawiam, licząc na kontynuowanie działalności piśmienniczej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Michał 2016-02-15 21:56
Panie Pawle,

ustawa nie wprowadza żadnych limitów, a więc nie widzę problemu w tym, aby jedna osoba (uprawniona) zgłosiła się po poradę kilka razy. W lutym zdarzyło mi się już, że jednej i tej samej osobie udzieliłem dwóch porad.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież