Niezgodność charakterów, odmienne aspiracje, konflikt interesów mogą pojawić się w małżeństwie zarówno krótko po ślubie, jak i po kilkunastu, czy kilkudziesięciu lata wspólnego życia. Gdy sytuacja staje się zbyt napięta, a obie strony nie wyrażają woli zgodnego rozwiązania problemów, często małżonkowie decydują się na rozstanie, a w konsekwencji rozwód. Kancelaria DGK Adwokaci udziela pomocy na każdym etapie postępowania w tego rodzaju sprawach sprawach:

 

- z orzekaniem o winie – rozwód może być orzeczony, gdy sąd stwierdzi  trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a także gdy winę jednego z małżonków potwierdzą zgromadzone w toku postępowania dowody. Sąd może także uznać, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa – dla wydania takiego rozstrzygnięcia bez znaczenia jest okoliczność, czy wina któregoś z małżonków jest większa. O winie może przesądzić między innymi nadużywanie alkoholu, przemoc, ale także zdrada małżeńska, marnotrawienie wspólnego majątku czy nawet zaniedbywanie obowiązków domowych.

- bez orzekania o winie – rozwód może być orzeczony, gdy małżonkowie wspólnie wyrażą taką wolę, zaś sąd stwierdzi trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji sąd w ogóle nie będzie badał kwestii zawinienia małżonków w rozpadzie ich związku.

Jak przebiega postępowanie?

Rozwody charakteryzują się – podobnie jak każde postępowanie sądowe – określonym następstwem działań: 

  1. Wniesienie pozwu.
  2. Przesłanie przez sąd powódce/powodowi zawiadomienia o terminie rozprawy, zaś stronie pozwanej zawiadomienia o terminie rozprawy wraz z załączonym odpisem pozwu i wezwaniem do ustosunkowania się do niego.
  3. Przeprowadzenie rozprawy, na której słuchane są obowiązkowo strony, a także ewentualni świadkowie na okoliczność winy w rozpadzie małżeństwa stron oraz sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi małżonków.
  4. Orzeczenie – w formie wyroku – rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód
  5. Uprawomocnienie wyroku.

Jaki jest zakres wsparcia naszych prawników?

  • Udzielamy porad prawnych.
  • Pomagamy przygotować i złożyć pozew, jednocześnie możemy wesprzeć przy sporządzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
  • Reprezentujemy Klienta  przed sądem., w tym sporządzamy w jego imieniu pisma procesowe..
  • Przeprowadzamy rozmowy i negocjacje dotyczące ustalenia kwestii takich jak: władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron oraz kontakty z nimi, alimenty,  podział majątku wspólnego,.

Na każdym etapie prowadzonej działalności zapewniamy poufność i dyskrecję. Zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej oraz etosem zawodu prawnika nie ujawniamy informacji nam powierzonych.

 

Komentarze  

# profile 2018-11-02 11:47
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież